Διεύθυνση
Αγ. Ελεούσης 118B, Μαρούσι
Ηλ. Ταχυδρομείο
info@physioathens.gr
Ώρες Λειτουργίας
Δευ-Παρ: 8:00-22:00
Σαβ: 9:00-13:00

How to improve joints health: 7 proven tips

Are you suffering from joint pain? Do your joints ache when you move, making it difficult to keep up an active lifestyle?

Joint health is an essential part of overall physical fitness and well-being.

The good news is that there are plenty of ways to improve joint health – it’s not all about popping ibuprofen!

In this blog post, we are sharing 7 proven tips for improving joint health.

From staying hydrated to taking the right supplements, you will be able to take control of your joint discomfort and get back on track with a happy and healthy life. Read on for more information!

What is joint health?

When we think about joint health, it’s easy to focus on the negative aspects, like joint pain and rheumatoid arthritis.

But maintaining healthy joints is about so much more than just avoiding discomfort.

It’s about being able to move freely and easily, to enjoy the simple pleasures of life, like playing with our children or taking a leisurely walk on a beautiful day.

When our joints are healthy, we can live life to the fullest, and that’s something we should all strive for.

So let’s take care of our joints, not just for their own sake, but for the sake of the joy and freedom they can bring to our lives.

Step-by-Step Instructions to improve your joints health

Improving joint health could be easier than you think if you follow the proper steps.

Here are 7 ways to keep your joints healthy and happy:

1: Strengthen your muscles

By incorporating strength training exercises into your routine, you can improve your muscle strength and support your joints.

Think of your muscles as the superheroes protecting your joints from harm’s way.

With each contraction and flex, they work hard to keep your joints stable and secure. So whether you choose to lift weights, do bodyweight exercises, or try resistance bands, remember that every rep is helping to make you stronger and more resilient.

Don’t let joint pain hold you back from doing the activities you love.

Give your muscles the love and attention they deserve, and your joints will thank you for it.

2: Try full range-of-motion exercises

As we journey through life, joint pains and injuries become all too familiar to us.

However, one thing that can make a world of difference in keeping our joints healthy and strong is full range-of-motion exercises.

These exercises not only help prevent joint injuries but can also alleviate sore joints and promote overall joint health. With a little dedication and consistent effort, you can enjoy strong and healthy joints for years to come.

So, let’s take care of our bodies and give our joints the love and attention they deserve by incorporating full range-of-motion exercises into our daily routine!

3: Maintain correct posture

It’s time to start paying attention to your posture if you want to improve your joint health.

Neglecting your posture can lead to knee pain, back pain, and other complications that can impact your overall health in the long run.

But that’s not all – maintaining good posture can also lead to healthy joints that are strong and pain-free.

So don’t take posture for granted – start making simple changes to your daily routine to ensure you’re sitting and standing up straight.

Additionally, you should incorporate flexibility and stretching exercises for the spine, neck, and upper body.

4: Maintain a healthy weight

Carrying extra weight can place added pressure on your joints, leading to inflammation and joint pain.

To improve joint health, it’s important to maintain a healthy weight.

For optimal results, focus on eating nutritious foods that are low in saturated fats and processed sugars.

Moreover, make sure you are getting enough exercise – both strength training and aerobic activities are important for maintaining joint health.

5: Staying active with sports and activities

It’s no secret that exercise can help keep our joints healthy.

Sports and activities like swimming, biking, hiking, yoga, and Pilates are all excellent forms of physical activity that promote joint health.

These kinds of sports involve low-impact movements that are easy on the joints while providing a good workout.

Additionally, they can help reduce pain and stiffness, improve range of motion, and strengthen the muscles that support your joints.

Don’t be afraid to give it a try!

6: Eat a variety of healthy fats

It’s not just about exercising – what you eat is just as important.

Certain types of healthy fats, like Omega-3s and monounsaturated fats can help reduce inflammation and protect the cells in your joints from damage.

Foods that are rich in these essential fatty acids include fish, avocados, nuts, and olive oil.

By including these healthy fats in your diet, you can ensure that your joints remain strong and pain-free.

So make sure to add them to your meals for an extra boost of joint support!

7: Take necessary supplements if needed

Sometimes, diet and exercise alone are not enough to support joint health.

In this case, you may want to consider taking a supplement that contains glucosamine or chondroitin, such as Flexcin CM8®.

These supplements have been clinically proven to help reduce pain and inflammation in the joints.

Furthermore, they can help rebuild cartilage and promote healthy joint function.

If you’re looking for an extra boost of joint support, taking the right supplement could be a great option.

Key Considerations For Successfully improving your joints

The importance of joint health cannot be overlooked, especially for those who want to increase their fitness level and looking for effective fitness tips.

If you’re looking to improve your joints’ health, there are several key considerations to keep in mind.

One of the most important things you can do is to maintain a healthy diet. This means incorporating foods that are rich in vitamins and nutrients that are known to promote joint health, such as omega-3 fatty acids and Vitamin D.

Additionally, working with a physical therapist can be incredibly helpful in improving joint mobility and reducing pain. While it may seem daunting, taking proactive steps to keep your joints healthy is one of the best things you can do for yourself – not just now, but for the long term.

It’s also crucial to invest in exercise accessories and equipment that provide the protection you need.

If you’re into weightlifting or high-intensity workouts like CrossFit, then CrossFit grips will help you maintain a firm grip and prevent blisters or calluses.

On the other hand, if you’re into basketball or football, investing in the right gear is crucial. For example, choosing the appropriate basketball shoes or football gloves will provide the support and cushion you need to prevent sprains or other injuries.

Don’t take chances with your health and fitness. Make the right investments in the right equipment to ensure that you stay injury-free and achieve your best results.

Conclusion

Staying active and taking proactive steps to maintain joint health is one of the greatest gifts we can give ourselves as we age.

While it may seem intimidating at first, there are plenty of approaches that are simple and stress-free to help keep your joints in great condition.

This article lays out seven key tips for improving your joint health that anyone can incorporate into their daily routine.

From exercising regularly to focusing on posture to supplementing with collagen, even the smallest changes can make a big difference in reducing inflammation and keeping your joints healthy long-term.

So, aim to prioritize your joint health today, and you’ll be giving yourself the best chances of avoiding any health complications down the road.

FAQs

How do I make my joints stronger?

The best way to strengthen your joints is to engage in regular physical activity.

This could include low-impact exercises like walking, swimming, or yoga.

Additionally, it’s important to make sure you’re consuming a healthy diet that includes anti-inflammatory foods and essential vitamins and minerals.

What foods improve joint health?

Foods that are rich in omega-3 fatty acids, such as fish, avocados, nuts, and olive oil can help reduce inflammation and lubricate your joints.

In addition, foods high in Vitamin D (e.g., egg yolks and fortified cereals) can also be beneficial for joint health.

What vitamins should I take for joints?

Vitamins and minerals such as Vitamin D, Vitamin C, Magnesium, Calcium, and B vitamins can all help improve joint health.

You can get these nutrients from foods or take a multivitamin to make sure you’re getting enough of the right vitamins and minerals for your joints.

Additionally, glucosamine and chondroitin are two supplements that may offer additional joint support.

What vitamin is good for weak joints?

Vitamin D is especially important for joint health. Vitamin D helps keep bones strong and can help protect against inflammation, which can lead to joint pain.

You can get Vitamin D from sources such as egg yolks, fortified cereals, and certain types of fish like salmon.

Νέος πρόεδρος του Triathlon Chalkida Team ο Νάσος Κουτσουραδής!

Το Σάββατο 10/06 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του τριαθλητικού συλλόγου Χαλκίδας – Triathlon Chalkida Team (TCT) στις οποίες αναδείχθηκε νέος πρόεδρος ο φυσικοθεραπευτής αλλά και τριαθλητής Νάσος Κουτσουραδής. Σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε πιο πολύ γιορτή παρά εκλογική μάχη, δεδομένης της ομόφωνης απόφασης, τριαθλητές- μέλη του συλλόγου συγκεντρώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για την καλύτερη οργάνωση της ομάδας και την ανάδειξη του αθλήματος στην πόλη. Ο κ. Κουτσουραδής πέρα των μικρών αποστάσεων, έχει στο αθλητικό του βιογραφικό 5 τερματισμούς Half Ironman και ένα Full Distance Ιronman στην Κοπεγχάγη το 2019!

Αφού ανακοινώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, δήλωσε: ‘’Λίγες είναι οι πόλεις στην Ελλάδα που οι συνθήκες είναι τόσο ιδανικές για τρίαθλο όπως είναι στη Χαλκίδα. Ο Ευβοϊκός κόλπος ευνοεί το κολύμπι όλο τον χρόνο, υπάρχουν επίπεδες μεγάλες διαδρομές με ασφάλεια για το ποδήλατο και μονοπάτια δίπλα στη θάλασσα για τρέξιμο! Δέσμευση μου, η ανάδειξη του τριάθλου στην πόλη της Χαλκίδας, η δημιουργία ακαδημίας για παιδιά και η απόλυτη οργάνωση του συλλόγου. Ευχαριστώ θερμά τον ιδρυτή του TCT Μάνο Μοίρα που πριν 7 χρόνια είχε το όραμα να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Θα βάλω τα δυνατά μου να πάω αυτό το όραμα παρακάτω!’’

Την ίδια ημέρα, συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο, παρουσιάστηκε στα μέλη το νέο σήμα της ομάδας και ανακοινώθηκαν οι πρώτοι χορηγοί. Πολύ σύντομα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τη συμμετοχή στην ομάδα αλλά και το άθλημα από τις πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν αλλά και από τα γραφεία του συλλόγου.

Ευχόμαστε καλή αρχή στον κ. Κουτσουραδή και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Σύστημα Αποσυμπίεσης DOC

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης, το Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens εξοπλίστηκε με το υπερσύγχρονο Αμερικάνικο σύστημα Αποσυμπίεσης της Σπονδυλικής Στήλης DOC.

Το σύστημα της οσφυϊκής αποσυμπίεσης απευθύνεται σε χρόνιες παθήσεις και σε οξείες φάσεις και εφαρμόζεται ιδανικά σε περιστατικά που αφορούν:

 • Κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων
 • Οσφυαλγία
 • Ισχιαλγία
 • Εκφυλισμένοι δίσκοι κ.α

Το DOC διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό και ενσωματώνει υψηλή τεχνολογία μέσω του ψηφιακού κέντρου ελέγχου, γεγονός που επιτρέπει τη στοχοποίηση του κάθε μεσοσπονδύλιου δίσκου, ξεχωριστά προγράμματα οσφυϊκής θεραπείας και συνεχή απεικόνιση και γραφική παράσταση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Κατά τη διαδικασία της αποσυμπίεσης εναλλάσσονται συνεχώς οι φάσεις έλξης και χαλάρωσης με σκοπό την αύξηση της απόστασης και τη μείωση της πίεσης των μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Με τον τρόπο αυτό:

 • Αυξάνεται η τροφικότητα και η οξυγόνωση της περιοχής,
 • Μειώνεται η πίεση πάνω στις ρίζες των νεύρων,
 • Βελτιώνεται η κινητικότητα,
 • Εξαλείφεται ο πόνος.

Τα αποτελέσματα των θεραπειών είναι εμφανή από τις πρώτες κιόλας θεραπείες, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων, απαλλάσσοντας τον ασθενή από οξείς πόνους και επαναφέροντας τους μηχανισμούς ίασης του οργανισμού.
Το έμπειρο προσωπικό του κέντρου βρίσκεται στη διάθεσή σας, ώστε να σας ενημερώσει πλήρως για το νέο υπερσύγχρονο αυτό σύστημα, να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας προσφέρει την ιδανικότερη λύση, εάν σας ταλαιπωρούν οι προαναφερόμενες παθήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 215 5456 802.
#TrustYourPhysio #DOC

Επαναλαμβανόμενα Διαστρέμματα- Η Λύση Μέσω Φυσικοθεραπείας

Το διάστρεμμα ποδοκνημικής είναι η βίαιη διάταση των συνδέσμων και του αρθρικού θύλακα του αστραγάλου και προκαλείται από πτώση, στροφή ή χτύπημα. Προκύπτει, όταν το πόδι γυρίσει προς τα έσω ή προς τα έξω ή αναδιπλώσει πέρα από τα όρια της ευλυγισίας του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι σύνδεσμοι μπορεί απλά να διαταθούν ή να υποστούν ρήξη, μερική ή ολική.

Επαναλαμβανόμενο γίνεται ένα διάστρεμμα όταν δεν έχει υπάρξει πλήρης αποκατάσταση και το πόδι “γυρίζει” ξανά και ξανά. Πολλές φορές ο ασθενής αναφέρει μια αίσθηση ότι το πόδι του τείνει να «φύγει» όταν περπατάει. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω των τραυματισμών το πόδι αποκτά αστάθεια μηχανική ή/και λειτουργική.   Μηχανική αστάθεια έχει μια ποδοκνημική που επιτρέπει παραπάνω κίνηση από το φυσιολογικό και οφείλεται σε:

 • Παραμορφώσεις των οστικών δομών
 • Χαλάρωση συνδέσμων
 • Μερική ρήξη μυών

Η λειτουργική αστάθεια παρατηρείται στις κινήσεις της καθημερινότητας που είναι συνδυαστικές και οφείλεται σε:

 • Μείωση της ιδιοδεκτικότητας
 • Ατροφία των μυών/ ελλείμματα δύναμης
 • Διαταραγμένο έλεγχο της στάσης.

Στη φυσικοθεραπεία, η λύση, για να περιορίσουμε τα επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα είναι να επαναφέρουμε την ιδιοδεκτικότητα της άρθρωσης καθώς και να ενδυναμώσουμε τους μυς που την σταθεροποιούν.

Η ενδυνάμωση ξεκινά άμεσα και σταδιακά προοδεύει με ασκήσεις:

 • Ισομετρικές προς όλες τις κατευθύνσεις
 • Ραχιαίας και πελματιαίας κάμψης με προοδευτική αντίσταση
 • Υπτιασμού και πρηνισμού με προοδευτική αντίσταση
 • Προσαρμοσμένες στις δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Η ιδιοδεκτικότητα είναι η αίσθηση που μας λέει που είναι το σώμα μας στο χώρο. Στην ποδοκνημική άρθρωση παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την στάση και το περπάτημα. Η ιδιοδεκτικότητα εξασκείται με προγράμματα ισορροπίας και εγρήγορσης που περιλαμβάνουν:

 • Μεταφορές βάρους του σώματος με και χωρίς οπτικό ερέθισμα
 • Μονοποδική στήριξη σε σταθερή και ασταθή επιφάνεια (π.χ δίσκος ισορροπίας, τραμπολίνο)
 • Συνδυαστικές ασκήσεις ισορροπίας
 • Ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας.

Στο Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας σύντομο χρόνο αποθεραπείας και επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών μας. Διαθέτουμε καταρτισμένο προσωπικο στην θεραπευτική άσκηση και γυμναστήριο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έτσι, ανάλογα το στάδιο του θεραπευτικού πρωτοκόλλου που βρίσκεται ο ασθενής, εκτελούνται οι κατάλληλες ασκήσεις υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή. Οι φορτίσεις γίνονται σταδιακά και ελεγχόμενα, κρατώντας καθημερινά αρχείο της προόδου και της εξέλιξης που σημειώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 215 5456 802 και το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου θα χαρεί να σας λύσει όλες τις απορίες.

φυσικοθεραπεία ΜΑΚΟ

Φυσικοθεραπεία Σε Ρομποτικά Χειρουργεία Γόνατος (Mako)

Με τον χώρο της ιατρικής χειρουργικής συνεχώς να εξελίσσεται, οι ρομποτικές τεχνικές γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες. Το σύστημα MAKO παρέχει τη δυνατότητα για λιγότερο επεμβατικά χειρουργεία, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αποκατάστασης. Χρησιμοποιείται κυρίως για μερική ή ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου, αντικατάσταση δηλαδή των αρθρικών επιφανειών του μηρού, της κνήμης και σε ορισμένες περιπτώσεις της επιγονατίδας.

Το ΜΑΚΟ αποτελείται από ρομποτικούς βραχίονες ακριβείας που ελέγχονται από υπολογιστικό σύστημα και εξειδικευμένο ιατρό. Έχοντας φτιάξει προσομοίωση του γόνατος στον υπολογιστή μπορούν να προβλεφθούν ειδικές προσαρμογές για τον ασθενή και να επιλεχθούν τα κατάλληλα υλικά. Αφού καθορίσει τις βέλτιστες παραμέτρους, ο χειρουργός χρησιμοποιεί το λογισμικό για να καθορίσει τις περιοχές οστικής εκτομής και τα όρια της τομής, ώστε να μειωθεί το περιθώριο λάθους.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός καθοδηγεί τον ρομποτικό βραχίονα, ενώ ο ενεργός, απτικός και ακουστικός μηχανισμός ανάδρασης του ρομπότ διασφαλίζει ότι οι τομές πραγματοποιούνται μόνο στις προκαθορισμένες περιοχές. Μετά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων, ελέγχεται η κίνηση της άρθρωσης για αποφυγή περιορισμών.

Με το σύστημα ΜΑΚΟ επιτυγχάνεται ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα και στους 6 βαθμούς ελευθερίας της άρθρωσης του γόνατος (3 μεταφορικούς και 3 περιστροφικούς) και μπορεί να προσαρμόζεται η θέση του άκρου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει ότι το ρομποτικό σύστημα κάνει ακριβέστερη τοποθέτηση των μοσχευμάτων, προσφέροντας καλύτερη κίνηση στον ασθενή.

Μετά το χειρουργείο είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ώστε ο ασθενής να αποκτήσει πλήρη λειτουργικότητα του γόνατος και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Οι φυσικοθεραπευτικοί στόχοι βασίζονται:

 • Στη σταδιακή μείωση του πόνου και του οιδήματος.
 • Στην επιτάχυνση της επουλωτικής διαδικασίας.
 • Στην κινητοποίηση της άρθρωσης.
 • Στην ενδυνάμωση.

Στο Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας σύντομο χρόνο αποθεραπείας και επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών μας με τα παρακάτω μέσα:

ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
Στο κομμάτι των μαγνητικών πεδίων χρησιμοποιείται η πιο σύγχρονη διαμαγνητική αντλία. Η αντλία ενεργοποιεί την διαμαγνητική ιδιότητα των υγρών και τα απωθεί απ’ την περιοχή. Παράλληλα, το υψηλό μαγνητικό πεδίο αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας τις τριβές στα πολύ μικρά αγγεία. Επιπλέον προκαλεί βιοδιέγερση, μια διαδικασία κατά την οποία η κυτταρική μεμβράνη επαναφορτίζεται, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερη φλεβική και αρτηριακή αγγειοδιαστολή, οξυγόνωση και αντιφλεγμονώδη δράση.

TECAR
To TECAR (WINBACK S3) λειτουργεί, προκαλώντας βιοδιέγερση και μεταφορά ιόντων μέσα στους ιστούς του σώματος, αυξάνοντας την τοπική κυκλοφορία των ιστών και τη βιολογική δραστηριότητα των κυττάρων, ενισχύοντας το αποτέλεσμα της θεραπείας, με σημαντική μείωση του χρόνου αποκατάστασης.

COMPEX
Το Compex είναι ασύρματο σύστημα ηλεκτροδιέγερσης και χρησιμοποιείται τόσο για τη μείωση του πόνου σε οξύ στάδιο, όσο και για την αύξηση της μυϊκής δύναμης με ταυτόχρονη άσκηση και ηλεκτροδιέγερση.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Σε συνδυασμό με τα μηχανήματα, υποστηρίζουμε τον ασθενή καθ’ όλη την διάρκεια των θεραπειών με ειδικά προσαρμοσμένο ασκησιολόγιο. Το κέντρο μας διαθέτει υπερσύγχρονο γυμναστήριο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Έτσι, ανάλογα το στάδιο του θεραπευτικού πρωτοκόλλου που βρίσκεται ο ασθενής, εκτελούνται οι κατάλληλες ασκήσεις υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή. Οι φορτίσεις γίνονται σταδιακά και ελεγχόμενα, κρατώντας καθημερινά αρχείο της προόδου και της εξέλιξης που σημειώνεται. Κάθε 3-5 συνεδρίες ενημερώνεται ο χειρουργός για την πορεία του ασθενούς και καταλήγουμε σε περισσότερες ασκήσεις, τόσο ενδυνάμωσης, όσο και ιδιοδεκτικότητας.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ
Τέλος, διαθέτουμε σύγχρονο ψηφιακό πελματογράφο, για να εξετάσουμε τη σωστή στάση του σώματος και τη βάδιση. Μέσω της απεικόνισης της ανατομικής μορφολογίας των πελμάτων, αναλύεται η κατανομή των πιέσεων στατικά και δυναμικά. Σε μερικές περιπτώσεις συνίσταται η κατασκευή ορθωτικών πάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασθενής μας λαμβάνει την καλύτερη δυνατή θεραπεία με συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη και ενσυναίσθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 215 5456 802 και το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου θα χαρεί να σας λύσει όλες τις απορίες.

ironman physioathens

IRONMAN 70.3- Το Physioathens ήταν εκεί!

Ακόμα ένας μοναδικός και απαιτητικός αγώνας Τριάθλου έλαβε χώρα στην Ελλάδα! Το IRONMAN 70.3 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23/10 στη Βουλιαγμένη Αττικής. Στη συναρπαστική αυτή διοργάνωση έλαβαν μέρος 1.600 αθλητές από 65 χώρες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν 1,9 χλμ. κολύμπι, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρέξιμο.

Ανάμεσα στους χιλιάδες συμμετέχοντες βρισκόταν η ομάδα του Σύγχρονου Κέντρου Φυσικοθεραπείας Physioathens. Το έμπειρο προσωπικό του κέντρου ανέλαβε την πλήρη αποκατάσταση και αποθεραπεία των αθλητών ύστερα από το πέρας του αγώνα. Αθλητική μάλαξη, μπότες πρεσσοθεραπείας, διατατικές ασκήσεις ήταν κάποιες από τις υπηρεσίες που παρείχε και έλαβαν 347 αθλητές, που επισκέφθηκαν
το περίπτερο και εμπιστεύθηκαν τους φυσικοθεραπευτές.

Η ομάδα του κέντρου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συμμετοχή στο μεγαλύτερο Τριαθλητικό αγώνα, σε μια τόσο σημαντική και σπουδαία αθλητική διοργάνωση που δίνει χαρά στους Έλληνες και βοηθά στην ανάπτυξη του Τριάθλου και στην ενδυνάμωση του αθλητικού τουρισμού.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες και τους αθλητές που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του IRONMAN 70.3.

Από μέρους μας, θα συνεχίζουμε να είμαστε υποστηριχτές τέτοιων προσπαθειών, που μοιράζουν συλλογική χαρά και προάγουν το αθλητικό ιδεώδες.

#ONEDREAMONETEAM

Ασκήσεις Για Τη Θάλασσα

3 Ασκήσεις Για Τη Θάλασσα

Διανύοντας τις πιο καλοκαιρινές μέρες του χρόνου, όπου οι περισσότεροι ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, το Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens έχει ετοιμάσει 3 ασκήσεις για τη θάλασσα που προσφέρουν ευελιξία, δύναμη και ισορροπία.

1. Πλάγια Βήματα

Καθώς είστε μέσα στο νερό, επιχειρήστε πλάγια βήματα και από τις δύο κατευθύνσεις με το βάθος σας να είναι μέχρι το στέρνο!

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ενδυνάμωση του μέσου γλουτιαίου, ο οποίος βοηθάει στη σταθεροποίηση της μέσης και των ισχίων.

2. Κολύμπι με βατραχοπέδιλα 

Επιλέξτε βατραχοπέδιλα κολυμβητηρίου με κοντή λεπίδα. Προσπαθήστε να τα φορέσετε εφόσον έχετε μπει ήδη στο νερό και ξεκινήστε το κολύμπι. Μην επιχειρήσετε να περπατήσετε με αυτά μες το νερό, για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών. Μέσω αυτής της άσκησης, πραγματοποιείται ενδυνάμωση των γαμπών, των τετρακεφάλων, των οπίσθιων μηριαίων και των γλουτών.

3. Βάδιση μέσα στο νερό

Περπατήστε μέσα στο νερό με το βάθος του να βρίσκεται στο ύψος της μέσης. Λόγω της πυκνότητας του νερού και της αντίστασης που πραγματοποιείται, γυμνάζονται τα πόδια και όλος ο κορμός και βελτιώνεται η στάση του σώματος και η ισορροπία.

Ελπίζουμε οι παραπάνω ασκήσεις να σας φανούν χρήσιμες!

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές, καλά μπάνια και ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι.

σχοινιάς aquathlon

Το Physioathens Υποστηρικτής του Αγώνα Τριάθλου της TransitionSports στον Σχινιά!

Την Κυριακή στις 8 Μαΐου θα λάβει χώρα ο αγώνας Τριάθλου της Transition Sports στο Σχινιά. Πρόκειται για ένα θεσμό δέκα χρόνων, που λόγω των συνθηκών της εποχής σημείωσε απουσία δύο χρόνων. Φέτος επιστρέφει δυναμικά και σας περιμένει να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία Τριάθλου!

Ο αγώνας θα περιλαμβάνει τρεις αποστάσεις, την Ολυμπιακή (1500μ. κολύμπι, 40χλμ. ποδήλατο, 10χλμ. τρέξιμο) σε ατομική ή ομαδική (μορφή σκυτάλης) συμμετοχή, το Sprint (750μ. κολύμπι, 20χλμ. ποδήλατο, 5χλμ. τρέξιμο) και το Aquabike (1500μ. κολύμπι, 40χλμ. ποδήλατο). 

Το Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens, υποστηρικτής της διεξαγωγής, με ειδίκευση στην αθλητική φυσικοθεραπεία, θα αναλάβει την αποκατάσταση των συμμετεχόντων μετά το πέρας του αγώνα.                                                                                                                                                   

Οι έμπειροι φυσικοθεραπευτές του κέντρου θα βρίσκονται στον τερματισμό και θα παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας, διατάσεων, θεραπευτικής γυμναστικής, μασάζ και περίδεσης με kinesiotape.

Σας περιμένουμε όλους στις 8 Μαΐου με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη να ζήσουμε όλοι μαζί την εμπειρία του Τριάθλου Transition Sports!

μπότες πρεσσοθεραπείας

Μπότες Πρεσσοθεραπείας

Στο πλαίσιο της συνεχούς εμβάθυνσης και αναβάθμισης στον τομέα της αθλητικής φυσικοθεραπείας, το Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens προμηθεύτηκε τις νέες επαναστατικές μπότες πρεσσοθεραπείας, Λετονικής κατασκευής της εταιρείας Aerify Recovery Technique.

Οι μπότες πρεσσοθεραπείας χρησιμοποιούν αέρα ή, αλλιώς, πνευματική συμπίεση για να δημιουργήσουν μια δυναμική και αποτελεσματική μάλαξη στα κάτω άκρα ως μέθοδο λεμφικής παροχέτευσης. Με τη διαδοχική πίεση των διαφορετικών θαλάμων, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, συμβάλλει στην αποθεραπεία σε μετατραυματικό ή μετεγχειρητικό στάδιο, ενώ αποστραγγίζει τις τοξίνες και τα μεταβολικά απόβλητα του οργανισμού.

Επιπλέον εφαρμόζεται σε:

 • Περιπτώσεις οιδήματος
 • Έλλειψη κίνησης από χρόνιες φλεγμονές
 • Ως μέσο αποκατάστασης μετά από έντονη αθλητική δραστηριότητα, καταπολεμώντας το αίσθημα κόπωσης
 • Ως απλή αποτοξίνωση
 • Απώλεια βάρους σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του μεταβολισμού
 • Καταπράυνση δυσφορίας, κόπωσης ή σε όσους υποφέρουν από κατακράτηση υγρών
 • Σε γυναίκες με έντονες ορμονικές διαταραχές
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για το ευ ζην, την αντιγήρανση και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Κατά την πρεσσοθεραπεία μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου, καθώς και την απαιτητικότητα του κάθε αθλήματος.

Παρέχονται:

 • 8 διαφορετικοί Αεροθάλαμοι
 • 16 επίπεδα πίεσης και 6 διαφορετικά προγράμματα
 • Πίεση έως 240 mmHg

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μπότες πρεσσοθεραπείας, τα οφέλη και την εφαρμογή τους μπορείτε να μας καλείτε στο: 2155456802 ή να μας αποστείλετε e-mail στο: info@physioathens.gr

πιλάτες εγκυμοσύνη

Pilates Και Εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας. Κατά την περίοδο αυτή, στο σώμα, αλλά και στην ψυχολογία θα παρατηρηθούν αλλαγές που θα προετοιμάσουν τη γυναίκα για τη στιγμή της γέννησης.

Ανάμεσα στη σωστή διατροφή και ξεκούραση, οι ασκήσεις pilates είναι πολύ ωφέλιμες και βοηθούν στη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης και στις μεταβολές του σώματος και της αντοχής.
Κατά βάση οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στη σωστή στάση του σώματος, την σταθεροποίηση των μυών γύρω από την πύελο και τη σπονδυλική στήλη, την ενδυνάμωση των μυών, καθώς και τη διαχείριση της αναπνοής.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο για την ενασχόληση με όποια μορφή γυμναστικής έχει και η προ υπάρχουσα σχέση με αυτήν. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν την εγκυμοσύνη, με τις απαιτούμενες αλλαγές, ενώ άλλες επιλέγουν να περιμένουν μέχρι και τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, όπου θα νιώθουν περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά.

Το σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα συνεννόηση με τον θεραπευτή, γυμναστή και γυναικολόγο για την αποφυγή ασκήσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη φυσιολογική πορεία της κύησης ή να την επιβαρύνουν.

Στο Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physioathens ειδικευόμαστε στο pilates για εγκύους. Με τη σωστή καθοδήγηση των εξειδικευμένων φυσικοθεραπευτριών του κέντρου, ο πόνος στη μέση, στην πλάτη, στα πόδια και στα ισχία μπορεί να μειωθεί αισθητά.

Στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα pilates για εγκύους, υπάρχουν ποικίλες ασκήσεις, κατάλληλες να συμβάλλουν στη σωστή στάση και στήριξη του σώματος και στην ενδυνάμωση του κορμού. Ταυτόχρονα, δίνεται εστίαση στην ενδυνάμωση των κοιλιακών και πυελικών μυών, που θα διευκολύνουν την πράξη του τοκετού και σε ήπιες διατακτικές ασκήσεις, απαραίτητες, λόγω της διαρκούς σύσπασης των μυών της εγκύου.

Η ομάδα του Physioathens φροντίζει να εξελίσσει τις γνώσεις και τις δυνατότητές της και να ενισχύει τα θεραπευτικά της προγράμματα με όλο και περισσότερες ασκήσεις που θα μειώσουν τον πόνο και θα βοηθήσουν τη γυναίκα να έχει μια φυσιολογική και ασφαλή κύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 215 5456 802 και το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου θα χαρεί να σας λύσει όλες τις απορίες.